Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Vítame Vás na našej stránke!

Novinky :


Od septembra 2017 nájdete naše snímače v databáze programu EPLAN. Dáta vrátane návodu na import dát do systému EPLAN sú k dispozícii na stiahnutie tu.

INTELIGENTNÉ INDUKTÍVNE SNÍMAČE OTÁČANIA   a   SNÍMAČE ODOLNÉ VOČI VYŠŠIEMU TLAKU


INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania - nová séria induktívnych snímačov otáčania so špecifickými vlastnosťami, ktoré výrazne uľahčia a zjednodušia sledovanie otáčok v rôznych aplikáciách. Pre užívateľov, ktorí potrebujú induktívne snímače prevádzkovať v prostredí s vyšším tlakom, nie však extrémnych hodnôt, predstavuje alternatívu nová séria induktívnych snímačov odolných voči vyššiemu tlaku.





V časopise Technika nájdete článok o optických snímačoch hladiny.



Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT