Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Induktívny detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromag- netickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Aplikácie :


Snímanie priamočiareho pohybu, napr. polohy piestu vo valci.


Snímanie polohy rotačného pohybu. Podľa počtu výstupkov je možné určiť počet polôh.


Snímanie výrobkov na dopravnom páse, napr. počítanie, snímanie tvaru, polohy a pod.


Snímanie tlaku. Vhodným prevodom tlaku na pohyb vodivého predmetu je možné snímať tlak veľmi spoľahlivo.


Snímanie polohy spínača. Napr. nožný pedál umiestnený v ťažkých prevádzkových podmienkach.


Snímanie rotačného pohybu preneseného na priamočiary pohyb.


Snímanie otáčok pomocou excentricky umiestneného valca.


Snímanie otvoru v materiáli.


Snímanie hrúbky materiálu, napr. zdvojenie plechu.


Snímanie previsu reťaze a signalizovanie jej opotrebenia.


Snímanie polohy dverí. (stráženie miestností, skriniek, trezorov a pod.)


Snímanie prítomnosti telies, napr. stráženie exponátov pred odcudzením.


Snímanie otáčok turbíny.


Snímanie prítomnosti výlisku v nástroji.


Snímanie hladiny kvapaliny pomocou plaváka.


Snímanie tlaku sledovaním hladiny ortuti.

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Updated by: PLOSKON AT