Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania:

Séria PSI RSxSnímače otáčania slúžia na kontrolu otáčok, resp. rýchlosti. Sú obvlášť vhodné v prípade decentralizovaného riadenia. Induktívne snímače otáčania bezkontaktným spôsobom sledujú zmeny (pokles a nárast) otáčok voči ich referenčnej hodnote.
Výnimočnou vlastnosťou INTELIGENTNÝCH snímačov otáčania série PSI RSx je voľba referenčných otáčok. Na rozdiel od bežného spôsobu nastavenia pomocou potenciometra sú tieto snímače založené na princípe skutočného odmerania referenčných otáčok. Medzné hodnoty otáčok od ktorých snímač signalizuje ich pokles resp. nárast sú určené percentuálne z odmeraných referenčných otáčok. Dovolená percentuálna zmena sa zvolí prostredníctvom objednávacieho čísla snímača.
 RSARSDRSE
Pokyn k odmeraniu referenčných otáčokSamostatne(1)Manuálne(2)
Pamäť referenčných otáčokDočasná(3)Stála(4)
Sledovanie poklesu otáčokÁno(5)Áno(6)
Sledovanie nárastu otáčokNieÁno(6)
Počet vstupov01
Počet výstupov2(7)
POZNÁMKY:
1. Samostatne po ustálení otáčok.
2. Manuálne prostredníctvom vstupu snímača.
3. Hodnota referenčných otáčok sa stratí po vypnutí napájania snímača.
4. Hodnota referenčných otáčok sa zachová aj po vypnutí napájania snímača.
5. K dispozícii sú dve medzné hodnoty.
6. K dispozícii je jedna medzná hodnota.
7. Pre každú medznú hodnotu jeden výstup.
PRÍKLADY POUŽITIA:
- Signalizácia poklesu alebo nárastu otáčok.
- Signalizácia poklesu alebo nárastu otáčok s oneskorením po zapnutí.
  (zabráni chybnej signalizácii počas rozbehu sledovaného zariadenia, kým otáčky nedosiahnu nominálnu hodnotu).
- Signalizácia opotrebovania (malého počtu otáčok) ešte pred signalizovaním poruchy (veľkého poklesu otáčok).
- Snímanie poklesu otáčok počas rozbehu sledovaného zariadenia ešte pred dosiahnutím nominálnych otáčok.
 
Podrobné informácie na požiadanie.

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT