Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

O firme :

Vážený zákazník!
Značka PLOSKON AT pôsobí na trhu už od roku 1990. V čase jej vzniku boli vo výrobnom programe len štyri prevedenia snímačov. Dnes máte možnosť vybrať si z niekoľkých stovák prevedení induktívnych snímačov a našich ďalších výrobkov.
Ak aj napriek takejto širokej ponuke nenájdete v katalógu snímače vyhovujúce Vašim požiadavkám, naši technici Vám radi pomôžu a vyrobia snímač pre Vašu konkrétnu aplikáciu.
Našim cieľom nie je iba snímače predávať, ale aj riešiť technické problémy našich zákazníkov. Táto činnosť je sprevádzaná sústavnou snahou o zvyšovanie kvality výrobkov a služieb.
Údaje v tomto katalógu sú platné od 1.1.2013. Všetky technické špecifikácie sú záväzné a boli schválené riaditeľom firmy Ing. Štefanom Ploskoňom
Snímače sú vyrábané v zhode s EMC - direktívou 2014/30/EU, ktorá sa vzťahuje na elektromagnetickú kompatibilitu a s európskou normou EN 60947-5-2:2007/A1:2012, v súlade s bezpečnostnými a zdravotnými predpismi pre konštrukciu a stavbu elektrických prístrojov a v zhode so smernicou 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 "O obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach" (RoHS). Snímače taktiež zodpovedajú požiadavkám China RoHS.


Veríme, že budete s našimi výrobkami spokojní a tešíme sa na spoluprácu s vami.


NAŠI PARTNERI:


Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT