Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu :

V princípe nie je možné úplne vylúčiť vplyv elektromagnetického rušenia na správnu činnosť snímačov.


Elektromagnetické rušenie môže do obvodov snímača prenikať :
  • šírením vo vzduchu a cez cievku rezonančného obvodu do snímača,
  • vedením po konštrukcii zariadenia a cez kapacitnú väzbu puzdra snímača,
  • vedením po napájacích prívodoch.
V snahe zabrániť týmto účinkom elektromagnetického rušenia sa do obvodu snímača zapája filter, ktorý má vplyv aj na spínaciu frekvenciu snímača. Vo všeobecnosti platí, čím je spínacia frekvencia nižšia, tým je odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu vyššia.

Snímače tohto katalógu sa vyrábajú:
  • v základnom prevedení
  • snímače rýchle (označené písmenom F za základným objednávacím číslom)
  • snímače pomalé (označené písmenom S za základným objednávacím číslom)

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT