Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Princíp činnosti :

Činnosť induktívneho bezkontaktného snímača priblíženia je založená na fyzikálnom jave zmeny akosti rezonančného obvodu. Snímač sa skladá zo základných stavebných prvkov ako sú oscilátor, detektor, klopný obvod, koncový výkonový stupeň a ochranné obvody. Oscilátor je tvorený jedným rezonančným obvodom, ktorý vyrába elektromagnetické rozptylové pole. Rozptylové pole vytvára okolo aktívnej plochy induktívneho snímača priestorovo ohraničenú zónu, ktorá sa považuje za aktívnu spínaciu zónu.

Ak sa v aktívnej spínacej zóne nachádza elektricky vodivý predmet, prostredníctvom Foucaultových (vírivých) prúdov sa v ňom odčerpá energia oscilátora. Následkom toho sa kmity utlmia a oscilátor prestane kmitať. Ak sa vodivý materiál z aktívnej spínacej zóny odstráni, oscilátor začne znovu kmitať. Môžu nastať dva stavy: oscilátor kmitá (v aktívnej spínacej zóne nie je žiaden vodivý predmet) a oscilátor nekmitá (v aktívnej spínacej zóne sa nachádza vodivý predmet). Tieto stavy sa môžu elektronicky vyhodnocovať.

Podľa toho o aký typ spínača ide (spínací alebo rozpínací), sa pri priblížení vodivého predmetu do aktívnej spínacej zóny výstup spojí alebo rozpojí.
   1 - aktívna spínacia zóna
   2 - cievka snímača
   3 - feritové jadro
   4 - teleso snímača

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT