Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Pripojenie snímača do elektronického obvodu :

Pripojenie snímača musí vyhovovať vysokému krytiu a odolávať prevádzkovým teplotám. Snímače tohto katalógu sú dodávané štandardne s prívodným káblom PVC 2x0,25 mm2, 3x0,25 mm2 alebo 4x0,25 mm2, v dĺžke 2 m. Toto prevedenie vyhovuje krytiu IP 68. Na základe požiadavky sa dodávajú snímače s prívodným káblom dlhším, odstupňovaným po 0,5m. V náročnejších prevádzkových podmienkach sa dodávajú káble v prevedení izolácie PUR.

Pre prípad rozoberateľného spojenia na základe požiadavky sú snímače dodávané s konektorom vyhovujúcim krytiu IP 67.

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT