Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Detektor vozidiel :

PAS 709 48 FG1Technické údaje
Napájacie napätie: 24 V +/- 10% DC/AC
Napájací prúd: < 65 mA
Počet pripojených slučiek: 1
Indukčnosť slučky: 25 - 800µH, odporúčaná 100 - 300µH
Pracovná frekvencia: 25 - 130 kHz (v závislosti od indukčnosti slučky, dve nastavenia)
Citlivosť: 0,1%, 0304%, 0,16%, 0,64% (Δf/f)
Počet výstupov: 2
Typ kontaktu relé č.1: spínací/rozpínacíprezenčný
Typ kontaktu relé č.2: spínacíimpulz 200 ms pri opustení slučky vozidlom
Zaťažiteľnosť kontaktov relé: 0,25 A pri 24 VAC/DC
Rozsah pracovných teplôt: -20°C...+70°C
Štandardné rozmery slučky: 1200 x 2000 [mm]
Rozmery snímača: 79 x 22,5 x 90 [mm]
Hmotnosť: cca 100g
Montáž: 35 mm DIN lišta

Súčasťou snímača detektora je slučka, ktorá sa ukladá do vyfrézovanej drážky vo vozovke, maximálne 50 mm pod jej povrch.
Slučka s obvodom 1200 x 2000 mm môže byť uložená v jazdnom pruhu priečne alebo pozdĺžne.
Podľa potreby môže zákazník meniť dosah a pracovnú frekvenciu snímača. (Využíva sa pri viacerých slučkách pracujúcich vedľa seba.)
Podrobné informácie o uložení slučky a nastavení detektora sú uvedené v návode.

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT