Ploskon AT
Novinky
O firme
Kontakt

Sortiment
Dvojvodičové induktívne snímače
Trojvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné trojvodičové induktívne snímače
Štvorvodičové induktívne snímače s dvojnásobným dosahom
Štandardné štvorvodičové induktívne snímače
Induktívne snímače odolné voči vyššiemu tlaku
Induktívny proporcionálny snímač
Induktívne snímače otáčania
INTELIGENTNÉ induktívne snímače otáčania
Optické snímače hladiny
Detektor vozidiel
Príslušenstvo

Technické informácie
Princíp činnosti
Technické pojmy
Zásady montáže
Zapojenie
Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Pripojenie snímača do elektrického obvodu
Aplikácie

Zásady montáže :

Snímač je zabudovateľný vtedy, ak nie je citlivý na vodivé predmety nachádzajúce sa po jeho stranách. Pri montáži môže byť úplne zapustený do kovu.

Ak je snímač citlivý na vodivé predmety nachádzajúce sa po jeho stranách, je nezabudovateľný. Pri jeho montáži do kovu je nutné dodržať podmienky uvedené na nasledujúcich obrázkoch.

Snímače typu PSI a PAS
Zabudovateľný


Nezabudovateľný
Snímače typu PDI
Zabudovateľný


Nezabudovateľný

Posledná aktualizácia: 20.9.2017
Autor: Jozef Wagner
Aktualizácia: PLOSKON AT